Wat te doen bij

Aanrijding

Wanneer u deelneemt aan het verkeer, bestaat de kans dat u ooit een aanrijding krijgt. Veel mensen gaan ervan uit dat de verzekeraar alles afhandelt. Dit blijkt in de praktijk toch niet altijd het geval.
Als de aanrijding plaatsvindt op de openbare weg of snelweg, en niemand gewond is, kunt u het best met de andere partij naar de dichtstbijzijnde parkeerplaats of een benzinestation rijden. Hier kunt u samen het schadeformulier invullen. Zorg dat u ten alle tijden een schadeformulier in uw auto hebt liggen.
Op het schadeformulier komen de gegevens van de betrokken partijen te staan en de gegevens van eventuele getuigen. Met behulp van een schets en een bijhorende toelichting maken beide partijen tevens duidelijk hoe het ongeval is ontstaan. De verzekeraars kunnen hiermee een idee vormen van de situatie en het ontstaan van de schade. Het formulier wordt aan de voorkant getekend door beide partijen, waardoor het later als bewijslast kan functioneren. De achterkant wordt uitsluitend door de verzekerde ingevuld.

Handige tips in geval van een aanrijding

  • Informeer eerst uw verzekeraar voordat u uw auto laat wegslepen naar de dichtstbijzijnde garage. Verzekeraars
    hebben afspraken gemaakt met specifieke garages, zodat u minder eigen risico hoeft te betalen.
  • Maak een foto van de aanrijding. Schakel als het kan de politie in om het probleem goed vast te laten leggen.
    Dit voorkomt latere problemen en onduidelijkheden.
  • Als er getuigen zijn, noteer hun namen en adresgegevens.
  • Leg alles schriftelijk vast. Accepteer dus nooit enkel een mondelinge afspraak.

Diefstal

De kans is groot dat u minstens 1 keer meemaakt dat uw auto wordt gestolen. Vaak is de paniek groot zodra u tot de ontdekking komt dat uw auto niet meer op plek staat waar u hem had achtergelaten. Toch is het belangrijk dat u dan op korte termijn een aantal stappen onderneemt:

Bel altijd eerst de politie. Hoe eerder de politie weet van de diefstal, des te groter de kans dat ze de dader pakken en uw auto kunnen terugvinden.

Bel direct het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) en meldt uw voertuig aan. Dit bureau registreert alle gestolen voertuigen in Nederland, ongeacht dat u wel of niet bent verzekerd tegen diefstal. Hou uw gegevens en verzekeringspapieren wel altijd bij de hand. Probeer tevens speciale kenmerken van uw auto voor de geest te halen (stickers, kinderzitje, specifieke schade) die kunnen bijdragen aan het terugvinden van uw auto.

Doe aangifte bij de politie. Doe dit altijd in de plaats waar uw auto is gestolen. Hou uw kentekenbewijs bij de hand. Bij de aangifte zal een aantekening worden gemaakt in het kentekenregister, waardoor uw auto bekend staat als gestolen, en tevens uw motorrijtuigbelasting wordt geschorst.

Bel uw verzekeringsmaatschappij. Stel altijd uw verzekeraar of tussenpersoon op de hoogte van de diefstal, zelfs als u geen dekking voor diefstal hebt afgesloten. Hierdoor kan de verzekeraar het kenteken afmelden bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer en uw autoverzekering opzeggen, waardoor tevens uw premie komt te vervallen. De verzekeraar of tussenpersoon zal na 30 dagen overgaan tot afwikkeling van de schade. Indien de gestolen auto geleased was, is het aan te raden contact op te nemen met de leasemaatschappij. Op deze manier voorkomt u een aanslag op houderschapsbelasting.

Inbraak

Inbraak bij auto’s is helaas nog steeds een veelvoorkomend probleem. Naast schade aan uw auto, zijn er ook nog andere dingen uit uw auto gestolen. Op wie verhaalt u de schade voor de auto en uw inboedel?

Doe direct aangifte van de inbraak. Doe dit in dezelfde plaats als waar de auto-inbraak heeft plaatsgevonden. Zorg ervoor dat u een kopie van de aangifte meekrijgt, aangezien hiernaar gevraagd kan worden wanneer u de schade aan uw verzekeraar meldt.

Neem contact op met uw verzekeraar. Bij een WA-verzekering wordt schade door diefstal niet gedekt, sinds alleen schade die u met uw auto hebt veroorzaakt bij een derde wordt vergoed. Een WA + beperkt cascoverzekering dekt wel de schade na een poging tot diefstal, zoals een ingeslagen ruit of geforceerde deur. Een allrisk verzekering dekt alle diefstal gerelateerde schade.
Vergoeding voor de gestolen goederen vindt plaats vanuit uw inboedelverzekering. In de polisvoorwaarden van uw inboedelverzekering is een deel opgenomen waarin de dekking van inboedelgoederen buitenhuis staat beschreven. Voorwaarde is wel dat er sprake is van braakschade aan de auto.

Vandalisme

Vandalisme komt voor in verschillende gradaties. Of het nu een kapotte zijspiegel, of een compleet vernielde auto betreft, vandalisme aan uw auto is een vervelend voorval, dat u het best stapsgewijs kunt afhandelen.

Doe aangifte. Meestal is het niet duidelijk wie de dader is. Toch loont het om onmiddellijk aangifte te doen in de plaats waar het vandalisme heeft plaatsgevonden. U heeft namelijk een kopie van de aangifte nodig om de schade te kunnen verhalen op uw verzekeraar.

Neem contact op met uw verzekeraar. Bij een WA-verzekering wordt vandalisme doorgaans niet gedekt, sinds alleen schade die u met uw auto hebt veroorzaakt bij een derde wordt vergoed. Een WA + beperkt cascoverzekering dekt een aantal vormen van vandalisme, zoals een ingeslagen ruit, joyriding, brandschade en schade na een poging tot diefstal. Een allrisk verzekering dekt alle vandalisme gerelateerde schade. Het is overigens aan te raden om kleine schade voor uw eigen rekening te nemen, zodat het voorval geen invloed heeft op uw schadevrije jaren en de korting die u op uw premie ontvangt.