FAQ

Hoe kan ik mijn autoverzekering opzeggen?

Op de volgende drie momenten kunt u uw autoverzekering opzeggen:
Wanneer de desbetreffende auto niet meer op uw naam staat.
Indien de auto niet langer in uw bezit is, bijvoorbeeld door verkoop, dan kunt u de verzekering beëindigen, door middel van een vrijwaringsbewijs, dat u op het postkantoor ontvangt. Met een kopie van deze vrijwaring kunt u de verzekering beëindigen met ingang van de vrijwaringsdatum.
Per contract vervaldatum.
Het verschilt per verzekeraar wanneer u uw contract kunt opzeggen. Bij sommige verzekeraars is het mogelijk om dagelijks op te zeggen, zonder een contractperiode te hoeven afwachten. Andere verzekeraars staan erop dat u eerst het contractjaar vol maakt. Daarna kunt u doorgaans wel dagelijks opzeggen. Vaak wordt een opzegtermijn van een maand gehanteerd.
Wanneer de verzekeringsmaatschappij wijzigingen doorvoert die in uw nadeel zijn.
Dit gaat gaan om een verhoging in premie of een ingrijpende wijziging in de verzekeringsvoorwaarden. Het moet hierbij wel gaan om een wijziging die in alle polissen wordt doorgevoerd. Nadat de verzekeraar u hiervan op de hoogte heeft gesteld, heeft u een maand de tijd om de verzekering schriftelijk op te zeggen.

Ik heb een nieuwe auto gekocht. Hoe meld ik die gegevens aan mijn verzekeraar?

Als u de nieuwe auto in uw bezit krijgt op dezelfde dag dat de oude auto weggaat, dan kunt u uw gegevens nog dezelfde dag wijzigen. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw verzekeraar of tussenpersoon, die vervolgens meteen uw verzekering wijzigt.  Hierdoor bent u nog op dezelfde dag verzekerd voor uw nieuwe auto.
Mocht u de oude auto al eerder verkopen of wegdoen, dan wordt de oude verzekering opgezegd. Indien u hierna een nieuwe auto aanschaft, dan sluit in wezen een nieuwe verzekering af.

Wanneer kan ik mijn autoverzekering opzeggen?

U kunt uw autoverzekering opzeggen wanneer u zelf niet meer in bezit bent van de auto, per contractvervaldatum en wanneer de verzekeraar wijzigingen doorvoert die in uw nadeel werken.

Is mijn auto ook verzekerd met een andere bestuurder?

Ja. U mag als eigenaar zelf bepalen wie uw auto mag besturen. Wel is het verstandig om uw verzekeraar te informeren, wanneer iemand structureel in uw auto rijdt. Mocht de andere bestuurder echter schade veroorzaken, dan heeft dit wel nadelige gevolgen voor uw opgebouwde schadevrije jaren.

Is de verzekering ook geldig buiten Europa?

Uw autoverzekering is doorgaans in veel landen geldig, zowel binnen als buiten de EU. U kunt dit terugvinden op uw groene kaart. Uw auto is verzekerd in alle landen die daar op staan vermeld en niet zijn doorgehaald. Tevens is dit in het buitenland het bewijs dat u bent verzekerd. Neem dus altijd uw groene kaart mee.

Kan ik mijn buitenlandse rijbewijs gebruiken als ik mij in Nederland vestig?

Als u niet in Nederland woont, maar wel deel wilt nemen aan het Nederlandse verkeer, dan heeft u vaak een internationaal rijbewijs nodig, als aanvulling op uw geldige buitenlandse rijbewijs. Dit hangt grotendeels af van het land waar u het rijbewijs heeft verkregen.
Indien u uw rijbewijs hebt verkregen in een land van de EU of EVA (Europese Vrijhandels Associatie), is dit bewijs altijd geldig in Nederland. Als het rijbewijs echter is afgegeven in een land dat buiten de EU/EVA valt of op het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden, dan moet u bij rijbewijscontroles in sommige gevallen een internationaal rijbewijs laten zien. Dit is een vertaalde kopie van uw buitenlands rijbewijs, dat verkrijgbaar is bij aangewezen verkeersverenigingen.
Als u in Nederland komt wonen, kunt u nog voor bepaalde tijd gebruik maken van uw geldige buitenlandse rijbewijs. De periode dat u het rijbewijs mag gebruiken, hangt af van het land waar u het rijbewijs heeft gehaald. Als uw rijbewijs is verkregen in een land van de EU of EVA, dam mag u hier tot 10 jaar na de afgifte mee reizen. Is uw rijbewijs ouder dan 9 jaar, dan mag u hier nog 1 jaar mee rijden. Als u uw rijbewijs heeft gehaald in een ander land dan een EU- of EVA-lidstaat, of in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden, dan mag u deze nog tot 185 dagen na vestiging gebruiken. Binnen deze tijd moet u een Nederlands rijbewijs  zien te halen.

Schadevrije jaren in een leaseauto: tellen die ook mee?

Als u in een leaseauto rijdt, kunt u de leasemaatschappij vragen om een zogeheten lease-verklaring, waarin uw opgebouwde schadevrij jaren staan. Er zijn verzekeraars die aan de hand van deze verklaring een no-claimkorting op uw verzekering geven. U mag deze verklaring echter alleen gebruiken als aansluiting op de beëindiging van een andere verzekering. Bovendien mag er maximaal 1 jaar verschil zitten tussen het opzeggen en opnieuw afsluiten.

Zijn alle accessoires ook verzekerd?

Standaard accessoires of meeruitvoering (extra’s die door de leverancier zijn toegevoegd) worden meegerekend in de nieuwprijs van de auto, waardoor deze tevens worden meeverzekerd. Daarentegen zijn accessoires die niet standaard bij uw auto horen, die u naderhand zelf heeft gemonteerd, niet bij de verzekerde som. De meeste verzekeraars verzekeren niet-standaard accessoires tot een bepaald maximum, bijvoorbeeld 10 procent van de cataloguswaarde. Mochten de niet-standaard accessoires een hogere waarde hebben dan dit maximum, dan kan het verschil worden bijverzekerd.

Hoe weet ik of mijn auto nu is verzekerd?

Mocht u er niet zeker van zijn of uw auto wel of niet is verzekerd, dan is het aan te raden contact op te nemen met uw maatschappij of tussenpersoon. Mocht dit geen eenvoudige optie zijn, dan kunt u uw kenteken invoeren op de website van het RDW. De RDW is een uitvoeringsorganisatie die onder de verantwoordelijkheid valt van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, en tevens de beheerder is van de basisregistratie voor voertuigen in Nederland. Indien u uw kenteken niet kunt terugvinden op de site, kunt u het best persoonlijk contact opnemen met het RDW, sinds de website niet constant wordt bijgewerkt.

Wat is een WA volledig casco (Allrisk) verzekering?

Een WA plus volledig casco (Allrisk) verzekering is de meest complete autoverzekering die u kunt afsluiten. Een allrisk verzekering vergoedt namelijk, in tegenstelling tot een beperkt casco verzekering, ook schade door eigen schuld (botsen, van de weg raken, slippen, aanrijding etc.). Vaak wordt er voor een allrisk verzekering gekozen wanneer de auto jonger is dan drie jaar. Na drie jaar is het verstandig om over te stappen op een minder uitgebreide optie. Ook wanneer de auto ouder is dan 3 jaar, maar nog niet is afbetaald, is het verstandig om een allrisk verzekering af te sluiten. Mocht u in dat geval de auto total loss rijden, dan hoeft u niet de rest van de lening af te lossen.
Een allrisk verzekering dekt niet alleen de schade die u anderen toebrengt, maar tevens de schade aan uw eigen voertuig, zelfs wanneer u zelf schuld draagt aan de schade.

Wat is een WA beperkt casco verzekering?

De dekking beperkt casco kan worden afgesloten als aanvulling op de wettelijk verplichte WA-dekking. Hierbij bent u verzekerd voor schade aan uw eigen auto d.m.v. in de polisvoorwaarden genoemde gebeurtenissen, zoals:

 • Brand, explosie, blikseminslag, zelfontbranding, kortsluiting
 • Ruitbreuk, alsmede de schade van de scherven
 • Diefstal, joyriden
 • Storm, overstroming, aardbeving, lawine, andere natuurrampen
 • Botsingen met overstekend wild, loslopend dieren of vogels
 • Bijdrage in averij grosse
 • Schade bij transport per boot of trein, behalve lakschade en krassen
 • Opstootjes, rellen
 • Luchtvaartuigen en voorwerpen die uit de toestellen vallen
 • Vervoer van gewonden
 • Kosten voor bewaking, berging en vervoer

Een beperkt casco dekking dekt geen schade die is ontstaan door botsen, aanrijding, van de weg raken en andere schade waar je zelf schuld bij kunt hebben.

Wat is een WA (M) verzekering?

In het geval dat u met uw auto schade veroorzaakt bij anderen, dekt een WA (M)-verzekering (Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen) uw aansprakelijkheid voor de aangerichte schade. De tegenpartij kan dan voor een schadevergoeding contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij. Alle bezitters van een motorrijtuig in Nederland zijn wettelijk verplicht een WA-verzekering af te sluiten.
Indien u bij schade aansprakelijk wordt gesteld door de tegenpartij, is het verstandig uw verzekeraar per direct op de hoogte te stellen, en deze te voorzien van een ingevuld schadeformulier en aanvullende relevante documenten. Daarna kunt u de tegenpartij ervan op de hoogte stellen dat de zaak door uw verzekeraar wordt behandeld. Als uw verzekeraar tot de conclusie komt dat u daadwerkelijk aansprakelijk bent, dan is hij/zij verplicht om de benadeelden schadeloos te stellen.
Hierbij maakt de verzekeraar onderscheid tussen aansprakelijkheid en schuld. De aansprakelijkheid wordt meestal bepaald vanuit de wet en de rechtspraak. Bij bijvoorbeeld een ongeval tussen een auto en een fietser, is de auto altijd aansprakelijk. In dat geval moet u kunnen aantonen dat de fietser schuld heeft. Indien hier onvoldoende bewijs voor is, dan is uw verzekeraar wettelijk verplicht te betalen voor de schade.
De WA-verzekering dekt ook schade aan derden, wanneer iemand anders in uw auto rijdt met uw toestemming. Een WA-verzekering vergoedt echter nooit wanneer de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft, of wanneer de rijbevoegdheid van de bestuurder onlangs is ontzegd.

Zijn winterbanden verplicht?

In de Nederland en België zijn winterbanden niet verplicht, in Luxemburg zijn ze enkel verplicht bij winterse omstandigheden. In een groot aantal Europese landen (waaronder Duitsland, Tsjechië, Frankrijk, Zwitserland,  Oostenrijk en Zweden) is het echter verplicht om winterbanden aan te schaffen. Let op: vrijwel alle belangrijke wintersportlanden verplichten winterbanden, en bestraffen het niet hebben van de banden met boetes die kunnen oplopen tot wel €5000,-.

Zijn sneeuwkettingen verplicht?

In Nederland zijn sneeuwkettingen niet verplicht. Sterker nog, het gebruik van sneeuwkettingen is in Nederland verboden, omdat ze schade aan het wegdek kunnen veroorzaken. In andere landen als Duitsland en Italië is het op bepaalde wegen (voornamelijk besneeuwde bergwegen) verplicht om sneeuwketting te gebruiken, en deze ten alle tijden bij u te hebben. Vaak worden deze sneeuwketting zones met een speciaal bord aangegeven.

Mag ik rijden na een beroerte?

Na een beroerte (herseninfarct of –bloeding, CVA) mag u twee tot vier weken niet meer autorijden. Zes weken na de beroerte kun u een eigen verklaring invullen. Deze kunt u kopen bij het CBR of bij de gemeente. In de verklaring geeft u aan dat u een neurologische aandoening heeft doorgemaakt. Tevens moet in deze verklaring een aantekening staan van een neuroloog, betreft de datum van de beroerte, alsmede de ernst en aard ervan. Hierna stuurt u de verklaring naar het CBR, waar zij bepalen of u weer mag rijden of dat u een aanvullende rijtest moet afleggen. De gehele procedure kan tot maximaal 4 maanden in beslag nemen.

Kan ik de auto van mijn kind verzekeren?

Het is niet mogelijk om de auto van uw kind te verzekeren, dit kan alleen de kentekenhouder van een auto doen. Wel is het mogelijk om de auto van uw kind op uw naam te zetten. Toch wordt het sterk aangeraden dat uw kind de auto zelf op naam zet en een autoverzekering afsluit. Op deze manier staan de opgebouwde schadevrije jaren op naam van uw kind, waardoor hij/zij tevens de no-claimkorting ontvangt.

Blijf ik verzekerd wanneer ik naar het buitenland verhuis?

Als u naar het buitenland verhuist, geeft uw verzekeraar u tot de eerstvolgende contractvervaldatum de mogelijkheid om een vervangende autoverzekering te vinden. Tot die tijd bent u nog verzekerd bij uw huidige autoverzekeraar.

Is een autoverzekering verplicht?

Als het kenteken van een auto op uw naam staat, bent u verplicht minimaal een WA-verzekering af te sluiten. Er zijn echter een aantal uitzonderingen voor de WA (M)-verzekering: het voertuig is in bezit van de overheid, u bent een vrijgestelde gemoedsbezwaarde, u heeft uw kenteken tijdelijk laten schorsen of u rijdt in een motorvoertuig dat door de overheid is vrijgesteld van verzekeringsplicht, zoals de elektrofiets.

Wat is de ‘Lijst vertrouwelijke mededelingen’ (zwarte lijst)?

De zwarte lijst, ook bekend als het systeem vertrouwelijke mededelingen of malusregistratie, is een lijst van mensen die een verzekering zijn geweigerd of ontzegd.  Hieronder vallen ook mensen waarvan de rijbevoegdheid is ontzegd, alsmede mensen die in de maluspositie (negatieve schadevrije jaren) zijn beland. Het systeem wordt gecontroleerd en bijgehouden door het CIS (Stichting Centraal Informatie Systeem).
Verzekeraars raadplegen altijd het systeem alvorens zij een verzekering afsluiten. Tevens zijn verzekeraars de enige partij die een registratie kunnen doorvoeren of verwijderen. De gegevens van de zwarte lijst blijven vijf jaar staan. Registraties van mensen met een maluspositie blijven echter slechts 15 maanden in het systeem staan.

Is een huisdier ook verzekerd binnen een autoverzekering?

Nee. Voor uw huisdier dient u een aparte verzekering voor af te sluiten. Om de dierenverzekering te kiezen die perfect bij u past raadden wij aan om verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken. Kijk voor meer informatie op het Dierenverzekering Informatie Centrum.