Begrippenlijst

Accessoires

Accessoires zijn de toevoegingen die niet tot de standaarduitvoering van de auto behoren. Als een dealer bijvoorbeeld een extra spoiler of trekhaak toevoegt aan een auto die niet door de fabriek is aangeleverd, dan vallen deze extra’s onder accessoires.

Afschrijving

De waardevermindering van een auto, als gevolg van slijtage en/of ouderdom.

Allrisk

Engelse benaming voor de WA volledig casco autoverzekering. Een Allrisk verzekering is de verzekering die u tegen de meeste risicofactoren indekt, vandaar de naam.

APK

APK staat voor Algemene Periodieke Keuringen. Dit is de Nederlandse variant van de in Europa verplichte autokeuring voor de bevordering van de verkeersveiligheid en het milieu.

Assurantiebelasting

Assurantiebelasting, ook bekend als verzekeringstaks , is de Nederlandse benaming van de belasting die wordt geheven op verzekeringen. Het tarief wordt doorgaans op basis van de premie vastgesteld, en zit bij de prijs van de premie inbegrepen.

Beperkt casco

Een beperkt casco kan worden afgesloten als aanvulling op de standaard WA-dekking. De dekking vergoedt doorgaans alle schade aan de auto die niet is veroorzaakt door botsing, aanrijding, van de weg raken etc.

Beveiligingssysteem

Technische systemen die een auto moeten beschermen tegen diefstal. Enkele voorbeelden van beveiligingssystemen zijn startonderbrekers (de dief kan de auto niet zomaar starten), mechanische beveiliging, alarmsystemen, voertuigvolgsystemen en tags (het inbouwen van computerchips ter identificatie).

Bonus-malus ladder/ Bonus-malus stelsel

Systeem dat door autoverzekeraars wordt gebruikt om ‘goede rijders’ te belonen (bonus) en slechte rijders te straffen (malus). Rijders die na een jaar geen schade claimen, komen een tree hoger op de ladder te staan, wat resulteert in een hogere korting op de premie. De bonus/malus ladder werd in Nederland geïntroduceerd als vervanging op het no-claimsysteem. Er wordt echter nog vaak gesproken van een no-claimkorting, wanneer men het bonus-malus systeem bedoelt.

BPM

De belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) is een indirecte belasting die eenmalig moet worden betaald voor iedere in Nederland geregistreerd auto, bestelauto of motorrijwiel. Dit geldt tevens voor niet in Nederland geregistreerde voertuigen, waarmee een Nederlands ingezetene in Nederland op de weg rijdt. De bpm wordt bij personenauto’s doorgaans berekend op basis van de CO2-uitstoot. Bij bestelauto’s en motoren wordt gekeken naar de neto-catalogusprijs.

Dagwaarde

De dagwaarde van een auto is het bedrag dat de auto, volgens de verzekering, op dit moment kost. De dagwaarde kan van belang zijn bij het wanneer u een autoverzekering afsluit of als u schade wilt claimen.

Eigen risico

Het eigen risico is het gedeelte van de schade dat u zelf moet vergoeden. Veel verzekeraars houden een standaard eigen risico aan van tussen de €130,- en €150,-. Ook zijn er autoverzekeringen beschikbaar zonder eigen risico. Over het algemeen geldt de regel: hoe lager het eigen risico, des te hoger de premie.

Geluidsapparatuur

Onder geluidsapparatuur in de auto valt o.a. de autoradio, luidsprekers, versterkers, baskisten en overige multimedia.

Gewicht

Het gewicht van de auto kan van invloed zijn op een aantal factoren. Zo wordt de wegenbelasting die u betaalt o.a. vastgesteld aan de hand van het gewicht van uw auto. Bovendien bepaalt het gewicht van een auto voor een groot deel het brandstofverbruik. Een ander voorbeeld waarbij het gewicht van uw auto een grote rol speelt, is het rijden met een aanhanger, waarbij het maximaal toegestane trekgewicht van uw auto een belangrijke rol speelt.

Groene-kaart

De groene kaart dient als hulpmiddel voor de politie binnen de Europese Unie, die met behulp van de kaart met behulp van de centrale registers kan controleren of een motorrijtuig verzekerd is. De verzekeraar vermeldt op de groene kaart in welke landen de autoverzekering dekking biedt. Ook geeft de kaart aan tot welke instanties de bestuurder zich kan wenden, ingeval van schade, ruitbreuk, pech etc.

Kilometrage

Het kilometrage is het aantal kilometers dat u gemiddeld per jaar verwacht te rijden met uw auto. Bij aanvraag van een autoverzekering, moet u aangeven hoeveel kilometers u per jaar verwacht te rijden. Dit is van invloed op de hoogte van de premie.

Molest-schade

Molest-schade is schade die is ontstaan in conflictsituaties, zoals burgeroorlog, muiterij, opstand, rellen etc. Bij de meeste nationale en internationale verzekeringsmaatschappijen is vergoeding voor schade door molest uitgesloten.

No-claim korting

Met een autoverzekering bouwt u bij uw autoverzekeraar schadevrije jaren op, zolang u geen schade claimt. Hoe meer schadevrije jaren u opbouwt, des te meer korting u ontvangt van uw autoverzekeraar.

Oldtimer

Een klassieke auto die doorgaans 25 jaar of ouder is, en welke gezien wordt als een verzamelobject. Ook betreft het vaak een auto waar een speciale merkenclub voor in het leven is geroepen.

Oorspronkelijke cataloguswaarde

De oorspronkelijke cataloguswaarde, of nieuwwaarde, is de catalogusprijs van een auto toen deze als nieuwe auto werd verkocht. Het hoeft hierbij niet te gaan om de prijs die u voor de auto hebt betaald, sinds u deze tweedehands kunt hebben aangeschaft.  De oorspronkelijke cataloguswaarde bedraagt de oorspronkelijke prijs inclusief afleveringskosten en eventuele opties ‘Af fabriek’ (in de fabriek gemonteerd).

Opzegtermijn

De minimum tijd die vooraf moet gaan aan het opzeggen van een autoverzekering. De meeste Nederlandse autoverzekeraars hanteren een standaard contracttermijn van een jaar, en daarna een opzegtermijn van een maand.

Regelmatig bestuurder

Bij het afsluiten van een autoverzekering wordt gevraagd naar de regelmatige bestuurder. De regelmatige bestuurder is degene die het meest in het te verzekeren voertuig rijdt, en de persoon die het best de autoverzekering kan afsluiten.

Roy Data

Roy Data is een centrale database, waar verzekeraars het aantal schadevrije jaren van een klant moeten laten opnemen (royementsverklaringen), wanneer een autoverzekering is beëindigd. Wanneer vervolgens een nieuwe autoverzekering wordt afgesloten, dan gebruikt de nieuwe verzekeraar Roy Data om de opgegeven schadevrije jaren te controleren.

Royementsverklaring

Een royementsverklaring, ook bekend als doorhaling, is een verklaring van uw autoverzekeraar betreft het aantal schadevrije jaren die door de verzekerde is opgebouwd. U heeft deze schadevrije jaren nodig wanneer u over wilt stappen van autoverzekeraar.

Sistercar clausule

Een sistercar clausule dekt schade die u aan een eigen goed hebt toegebracht, zonder tussenkomst van derden. De verzekeraar gaat hierbij uit van een fictieve derde partij, die de schade zou hebben verricht.

Total loss

Total loss, ook bekend als totaal verlies en perte totale (Frans),  is een term die gebruikt wordt wanneer een auto na schade economisch gezien niet meer de moeite waard is om te repareren. Een auto met een lage dagwaarde zal dus sneller total loss verklaard worden.

Trede

De trede staat voor de positie op de bonus-malus ladder. Wanneer een verzekerde in een bepaald jaar geen schade claimt, komt hij/zij een trede hoger te staan op de ladder, wat resulteert in minder premie. Claimt men wel schade, dan komt  hij/zij lager op de ladder te staan, en moet meer premie worden afgedragen.

Volledige casco

Volledig casco, oftewel allrisk, is een aanvullende dekking die kan worden gekozen bij de WA verzekering. Met volledig casco wordt de schade aan uw eigen auto vergoedt, als gevolg van een aanrijding (ook als u die zelf hebt veroorzaakt) vandalisme en diefstal.

Voorlopige dekking

Een voorlopige dekking is een tijdelijke dekking waar u gebruik van kunt maken terwijl uw autoverzekering nog in behandeling is. Deze houdt op wanneer u het polis/verzekeringsbewijs ontvangt, en u officieel verzekerd bent.

Waarborgfonds Motorverkeer

De Stichting Waarborgfonds Motorverkeer functioneert als vangnet voor iedereen die schade heeft geleden door toedoen van een motorvoertuig, en zich voor deze schade niet tot een verzekeraar kan wenden. Het fonds vergoedt bijvoorbeeld schade door een onbekende dader, schade door een gestolen auto of door onverzekerde weggebruikers.

Wettelijke aansprakelijkheid

Een aansprakelijkheid die voortvloeit uit de wet. Elke automobilist dient minimaal een WA-verzekering te hebben afgesloten. In het geval van autoverzekeringen staat vaak wettelijk vast wie in geval van schade aansprakelijk is. Bij een ongeval tussen een auto en fietser, is de auto bijvoorbeeld altijd aansprakelijk. Let op: de wet maakt onderscheid tussen aansprakelijk en daadwerkelijk schuldig zijn.