Autoverzekering vergelijken

Uw kenteken
Op basis van uw kenteken zoeken wij uw auto merk, model en uitvoering op. Aan de hand daarvan kunnen we o.a. de dagwaarde schatten en de juiste premies berekenen. Geen kenteken?
Uw postcode
Autoverzekeraars hanteren een postcodebeleid om de hoogte van uw premie te bepalen. Bijv. 3162 PD
Uw geboortedatum
Uw leeftijd kan van invloed zijn op de hoogte van uw premie, vooral als u jonger bent dan 24, of ouder dan 60. Bijv. 08-06-1975
Aantal schadevrije jaren
Verzekeraars geven korting op uw premie a.d.h.v. het aantal schadevrije jaren dat u hebt opgebouwd. Wanneer u overstapt van verzekeraar, neemt u de opgebouwde jaren mee. Bereken jaren
Leeftijd behalen rijbewijs
Op basis van het behaalde rijbewijs, berekenen verzekeraars uw rijervaring. De verzekeraar beredeneert dat iemand met meer rijervaring minder kans op schade heeft.
Type verzekering
Kies uw type verzekering
Eigen risico
Kies uw eigen risico
Uw verbruik
Uw verbruik is van invloed op de berekening, omdat verzekeraars ervan uitgaan dat een veelvoudig weggebruiker meer kans op schade heeft.

Informatie

Soorten Autoverzekeringen

Oldtimerverzekering

Een oldtimerverzekering is een verzekering die zich specifiek richt op klassieke auto’s, oftewel de oldtimer. Een auto wordt doorgaans als een oldtimer gezien, wanneer deze 25 jaar of ouder is, en een gezien kan worden als verzamelobject. Veel oldtimers zijn dan ook, ondanks de hoge leeftijd, nog steeds een kostbaar bezit. Ook betreft het vaak een auto waar een speciale merkenclub voor in het leven is geroepen.

Het hebben van een oldtimer heeft een aantal voordelen. Zo zijn oldtimers meestal vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting, en kan voor een relatief lage prijs een speciale oldtimerverzekering worden afgesloten. Ook kunt u in aanmerking komen voor een extra korting als u zich hebt aangesloten bij een oldtimervereniging. Hier staat wel tegenover dat veel verzekeraars een scherp acceptatiebeleid voeren. Enkele voorwaarden zijn:

 • De oldtimer wordt uitsluitend gebruikt voor recreatief gebruik. De oldtimer kan dus niet worden gebruikt voor dagelijks woon-/werkverkeer, of als boodschappenwagen.
 • Er wordt niet meer dan 7.500 kilometer per jaar gereden met de oldtimer.
 • De oldtimer moet in een afgesloten stalling geparkeerd staan.
 • De verzekerde dient naast zijn/haar oldtimer ook nog een tweede personenauto op naam te hebben staan voor dagelijks gebruik.

Voor Youngtimers, oldtimers met een leeftijd tussen de 25 en 40 jaar, gelden tevens een aantal extra eisen:

 • Alleen oldtimers die rijden op benzine worden geaccepteerd.
 • De minimale taxatiewaarde van de oldtimer bedraagt €5000,-. Bovendien moet de oldtimer over een  taxatiekwaliteit A,B of C beschikken.
 • De oldtimerverzekering bevat minimaal de dekking WA/Beperkt Casco.

Bestelautoverzekering

Een bestelautoverzekering verzekert schade aan zakelijk gebruikte bestelauto’s. Welke schade verzekerd is, hangt af van de gekozen dekking. Bij de aanschaf van een bestelautoverzekering heeft u de keuze uit drie dekkingen:

WA (Wettelijke Aansprakelijkheid)

WA is de wettelijk verplichte dekking voor bestelautoverzekeringen. Iedere bezitter van een bestelauto moet dus minimaal een WA verzekering voor bestelauto’s afsluiten. Met deze dekking wordt de eventuele schade die u een ander weggebruiker zou kunnen toebrengen, en waar u dus aansprakelijk voor bent, vergoed. Schade aan uw bestelauto valt hier niet onder. Voor de bestelautoverzekering (WA) geldt geen eigen risico.

WA Beperkt Casco

Naast de wettelijk verplichte WA dekking, vergoedt deze dekking ook schade, (poging tot) diefstal, joyriding en brand. De voorwaarden voor vergoeding kunnen per verzekering verschillen. Ook de hoogte van een eventueel eigen risico wordt per verzekeraar bepaald.

WA + Casco (WA + aanrijding / Allrisk)

Deze dekking omvat alle vergoedingen van bovenstaande dekkingen, aangevuld met overige schade aan uw bestelauto, door bijvoorbeeld eigen toedoen of vandalisme. Ook hier kunnen de voorwaarden per verzekeraar verschillen, alsmede de hoogte van het eigen risico.

Naast het kiezen van een dekking, heeft u tevens de keuze uit een aantal aanvullende verzekeringen:

Rechtsbijstandverzekering

Hierbij heeft u de keuze uit een verhalende rechtsbijstandverzekering of een volledige rechtsbijstandverzekering. De eerste optie verzekert u van juridische hulp bij het verhalen van uw schade bij de tegenpartij. De volledige rechtsbijstandverzekering biedt juridische bijstand voor alle zaken waarbij u deelneemt aan het verkeer.

Inzittendenverzekering

Over het algemeen vergoedt een autoverzekering de schade aan het voertuig, alsmede de schade aan uw medepassagiers. Een inzittendeverzekering biedt extra bescherming, wanneer bij een ongeval geen duidelijke schuldige partij kan worden aangewezen. U kunt kiezen uit een ongevallen inzittendenverzekering (deze verzekering dekt overlijden en blijvende invaliditeit) en een schadeverzekering inzittenden (dekt zaken die zich in de auto bevinden).

Eigen vervoerdekking

De Eigen vervoer-dekking is bedoeld voor mensen die geregeld eigen zaken of handelsgoederen vervoeren. Deze handelsgoederen worden in dit geval meeverzekerd op uw bestelautoverzekering.

No-claimbeschermer

Als u al enkele jaren schadevrij rijdt, geven veel verzekeraars een korting op uw premie,  oftewel een no-claimkorting. Zodra u echter schade aan uw bestelauto oploopt, is de kans groot dat dit gevolgen heeft voor uw korting. Met een no-claimbeschermer mag u ieder jaar 1 schade claimen, zonder dat dit invloed heeft op uw premie.

Pechhulpverzekering

De pechhulpverzekering verzekering geeft recht op hulp bij pech. Dit is het geval wanneer er sprake is van een mechanisch defect van het voertuig waardoor normaal gebruik van de bestelauto onmogelijk is geworden, zoals bij een lekke band, defecte sleutels of verkeerde brandstof.

WA-verzekering

In het geval dat u met uw auto schade veroorzaakt bij anderen, dekt een WA-verzekering uw aansprakelijkheid voor de aangerichte schade. De tegenpartij kan dan voor een schadevergoeding contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij. Alle bezitters van een motorrijtuig in Nederland zijn wettelijk verplicht een WA-verzekering af te sluiten.

Indien u bij schade aansprakelijk wordt gesteld door de tegenpartij, is het verstandig uw verzekeraar per direct op de hoogte te stellen, en deze te voorzien van een ingevuld schadeformulier en aanvullende relevante documenten. Daarna kunt u de tegenpartij ervan op de hoogte stellen dat de zaak door uw verzekeraar wordt behandeld. Als uw verzekeraar tot de conclusie komt dat u daadwerkelijk aansprakelijk bent, dan is hij/zij verplicht om de benadeelden schadeloos te stellen.

Hierbij maakt de verzekeraar onderscheid tussen aansprakelijkheid en schuld. De aansprakelijkheid wordt meestal bepaald vanuit de wet en de rechtspraak. Bij bijvoorbeeld een ongeval tussen een auto en een fietser, is de auto altijd aansprakelijk. In dat geval moet u kunnen aantonen dat de fietser schuld heeft. Indien hier onvoldoende bewijs voor is, dan is de autoverzekeraar wettelijk verplicht te betalen voor de schade.

De WA-verzekering dekt ook schade aan derden, wanneer iemand anders in uw auto rijdt met uw toestemming. Een WA-verzekering vergoedt echter nooit wanneer de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft, of wanneer de rijbevoegdheid van de bestuurder onlangs is ontzegd.

Beperkt Casco Verzekering

De dekking beperkt casco kan worden afgesloten als aanvulling op de wettelijk verplichte WA-dekking. Hierbij bent u verzekerd voor schade aan uw eigen auto d.m.v. in de polisvoorwaarden genoemde gebeurtenissen, zoals:

 • Brand, explosie, blikseminslag, zelfontbranding, kortsluiting
 • Ruitbreuk, alsmede de schade van de scherven
 • Diefstal, joyriden
 • Storm, overstroming, aardbeving, lawine, andere natuurrampen
 • Botsingen met overstekend wild, loslopend dieren of vogels
 • Bijdrage in averij grosse
 • Schade bij transport per boot of trein, behalve lakschade en krassen
 • Opstootjes, rellen
 • Luchtvaartuigen en voorwerpen die uit de toestellen vallen
 • Vervoer van gewonden
 • Kosten voor bewaking, berging en vervoer van de auto.

Een beperkt casco dekking dekt geen schade die is ontstaan door botsen, aanrijding, van de weg raken en andere schade waar je zelf schuld bij hebt.

Allrisk verzekering

Een WA plus volledig casco (Allrisk) verzekering is de meest complete autoverzekering die u kunt afsluiten. Een allrisk verzekering vergoedt namelijk, in tegenstelling tot een beperkt casco verzekering, ook schade door eigen schuld (botsen, van de weg raken, slippen, aanrijding etc.). Vaak wordt er voor een allrisk verzekering gekozen wanneer de auto jonger is dan drie jaar. Na drie jaar is het verstandig om over te stappen op een minder uitgebreide optie. Ook wanneer de auto ouder is dan 3 jaar, maar nog niet is afbetaald, is het verstandig om een allrisk verzekering af te sluiten. Mocht u in dat geval de auto total loss rijden, dan hoeft u niet de rest van de lening af te lossen.

Een allrisk verzekering dekt niet alleen de schade die u anderen toebrengt, maar tevens de schade aan uw eigen voertuig, zelfs wanneer u als schuldige wordt aangewezen. Hieronder vallen o.a. de volgende gebeurtenissen:

 • Brand, explosie, blikseminslag, zelfontbranding, kortsluiting
 • Ruitbreuk, alsmede de schade van de scherven
 • Diefstal, joyriden
 • Ruitbreuk
 • Botsen en omslaan
 • Aanrijding
 • Slippen
 • Te water raken
 • Storm, overstroming, aardbeving, lawine, andere natuurrampen
 • Botsingen met overstekend wild, loslopend dieren of vogels
 • Bijdrage in averij grosse
 • Schade bij transport per boot of trein, behalve lakschade en krassen
 • Opstootjes, rellen
 • Luchtvaartuigen en voorwerpen die uit de toestellen vallen
 • Vervoer van gewonden
 • Kosten voor bewaking, berging en vervoer

Aanvullende Verzekeringen

Inzittendenverzekering

Wanneer een automobilist letsel toebrengt aan een ander, en hiervoor de schuld draagt, dan dekt de aansprakelijkheidsverzekering (WA) de schade. Dit geldt ook voor eventuele letselschade bij de overige inzittenden, ook als het de partner, kinderen of familie van de aansprakelijke bestuurder betreft. Naast de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering kan tevens een inzittendenverzekering worden afgesloten.
Een inzittendeverzekering kan uitkomst bieden wanneer bij een ongeval niet onmiddellijk duidelijk is wie aansprakelijk is voor de aangerichte schade. Vooral als er sprake is van letsel kunnen verzekeringsmaatschappijen lang discussiëren over de schuldvraag : “Wie moet er betalen?” Heeft de veroorzaker echter een inzittendenverzekering afgesloten, dan wordt de schade per direct vergoed.
Nog een voordeel is dat de schade aan de bestuurder wordt vergoed, zelfs wanneer hij/zij zelf het ongeluk heeft veroorzaakt. Ook vergoedt de inzittendenverzekering schade waarbij geen sprake is van een aansprakelijke partij, zoals een hartaanval achter het stuur, een plotseling overstekend hert of een steen die door uw ruit wordt gegooid.

Er bestaan twee soorten inzittendenverzekeringen:

De ongevallen inzittendenverzekering (OVI)

Een ongevallen-inzittendenverzekering is een zogeheten sommenverzekering. Dit betekent dat de uitkering in geval van letsel vooraf is vastgesteld. Een uitkering vindt plaats wanneer een inzittende komt te overlijden of wanneer er sprake is van blijvende invaliditeit. In het geval van overlijden, wordt het vooraf vastgestelde bedrag uitgekeerd. Bij blijvende functionele invaliditeit wordt een uitkering verstrekt die gebaseerd is op het bedrag dat is vastgesteld voor een blijvende volledige functionele invaliditeit. Men krijgt bij gedeeltelijk blijvende functionele invaliditeit een percentage van dit bedrag.

De schadeverzekering inzittenden (SVI)

In het geval van de schadeverzekering inzittenden wordt de werkelijk geleden schade vergoed. De schade wordt op dezelfde wijze vastgesteld als bij een aansprakelijkheidsverzekering, met als belangrijk verschil dat de schadeverzekering uitkeert ongeacht de schuldvraag.

De dekking van de schadeverkering inzittenden kan verschillen per verzekeraar. Zo dekken bijvoorbeeld niet alle polissen smartengeld. Het is verstandig om bij vragen over de dekking uw verzekeraar te raadplegen.

Verkeersrechtshulp

Voor juridische zaken die betrekking hebben op uw auto, kunt u een beroep doen op de verkeersrechthulp verzekering. U krijgt dan juridische bijstand voor ongevallen waar uw auto bij betrokken was, maar u kunt er ook voor kiezen om de verzekering van toepassing te laten zijn op de auto’s van alle gezinsleden.
Bij ongevallen in het dagelijks verkeer, of in het buitenland, kan een verkeersrechtshulp verzekering uitkomst bieden bij het verhalen van de schade. Mocht het ongeval te gecompliceerd zijn om een duidelijke aansprakelijke aan te wijzen? Dan heeft u vanuit de verkeersrechtshulp recht op deskundig advies, en wordt u eventueel bijgestaan in de rechtszaal.

No-claimbeschermer

Wanneer u al enkele jaren schadevrij rijdt, geven veel verzekeraars een no-claimkorting. Hiermee ontvangt u een korting op uw premie, die per jaar dat u schadevrij rijdt tevens oploopt. Na een of twee schades loopt u wel het risico om weer terug te gaan naar een lagere premiekorting (van bijvoorbeeld 55 naar 25 procent). De no-claimbeschermer beschermt uw premiekorting, en biedt u de mogelijkheid om een keer per jaar een schade te claimen.
Nadeel van de no-claimbeschermer is het feit dat eventueel overstappen naar een andere verzekeraar een stuk minder aantrekkelijk wordt. Verzekeraars kijken namelijk naar het feitelijke aantal schadevrije jaren bij het vaststellen van de premie. Het gebruik van de no-claimbescherming speelt hierbij geen rol. Ook zijn er tegenwoordig minder verzekeraars die een no-claimbeschermer aanbieden. Dit is vooral te wijten aan het feit dat het aanbieden van de bescherming erg duur is voor de verzekeraar, sinds er meer geclaimd wordt dan de verzekeraars aanvankelijk dachten.